Rozstrzygnięcie konkursu na Operatora PSF w województwie małopolskim


Drukuj

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie małopolskim zatwierdziła 4 maja 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych – konkurs (nr naboru RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17) i wybrała projekt do dofinansowania.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniony został Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie małopolskim, którym została Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna. Agencja odpowiedzialna będzie za obsługę MŚP oraz dystrybucję dofinansowania na usługi rozwojowe. Całkowita wartość projektu wynosi 81 646 829,68 zł, natomiast wartość dofinansowania to 69 399 805,00 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce.