Pomoc

Ogłoszenie konkursu 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.5 Bony na doradztwo – woj. małopolskie


Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie poprzez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo. Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo.”

Nabór wniosków trwa od 31.12.2016 do 28.02.2017

Potencjalnymi beneficjentami konkursu mogą być:

Wyłącznie firmy mające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, które prowadzą działalność (mają siedzibę lub oddział) w województwie małopolskim potwierdzoną w dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie w tym konkursie?

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym w przedsiębiorstwie. Usługi będą dotyczyć następującego zakresu:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie
  • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej,

Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo na stronie (link).

Zgłoś błąd