Pomoc

Podpisano umowy w ramach PSF – województwo lubuskie


Z radością informujemy, iż 6 kwietnia władze województwa lubuskiego podpisały umowy z dwoma operatorami, którzy będą pośredniczyli w dystrybucji środków skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp., na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego - Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 700 przedsiębiorców z sektora MŚP oraz 3 tys. pracowników w województwie lubuskim, w szczególności pracowników powyżej 50. roku życia i o niskich kwalifikacjach.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług rozwojowych, m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo i egzaminy, które uczestnicy wyszukają w Bazie Usług Rozwojowych na uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie (link).

Zgłoś błąd