Pomoc

Ogłoszenie konkursu dla działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – woj. lubuskie


Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłosiła konkurs Nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO– Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja dla Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Nabór wniosków trwa od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie w tym konkursie?

  • na wsparcie osób dorosłych (powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, osób z terenów wiejskich i tzw. biednych pracujących), które pragną podnieść swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe, poprzez udział w usługach rozwojowych uwzględniających system popytowy dystrybucji usług rozwojowych,
  • na skuteczniejsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (np. wspieranie łatwiejszego startu absolwentów, dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia oraz ich jakości, uściślanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami itd.)

Potencjalnymi beneficjentami konkursu mogą być:

  • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo na stronie (link).

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoś błąd