Pomoc

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29 września ogłosił nabór w ramach działania 10.1 Usługi wsparcia dla MŚP. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. Nabór wniosków trwa od 28.10.2016 do 14.11.2016 roku. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link)

więcej

Zgłoś błąd