Pomoc

Pieniądze na szkolenia i doradztwo w subregionie puławskim pojawią się już w czerwcu


Puławskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie lubelskim (subregion puławski) – ogłosił 24 maja br. nabór w projekcie „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w podregionie. Projekt obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski oraz rycki.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami: od 24.05.2017 r. 

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze dla jednego przedsiębiorstwa to 15 000,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na usługi zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Więcej o naborze dowiedzą się Państwo ze strony (link).

 

Zgłoś błąd