Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 42 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

  1. w przypadku pomocy publicznej:

- usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 60%

- usługi doradcze - 50%

więcej

QS ZURICH Sp. z o. o. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie lubelskim (subregion bialski i chełmsko-zamojski) – ogłosił harmonogram naborów w projekcie „Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.10.01.00-06-0005/16 na dofinansowanie usług rozwojowych w podregionie. Projekt obejmuje powiaty: powiat bialski, powiat parczewski, powiat radzyński, powiat włodawski, powiat m. Biała Podlaska, powiat biłgorajski, powiat chełmski, powiat hrubieszowski, powiat krasnostawski, powiat tomaszowski, powiat zamojski, powiat m. Chełm, powiat m. Zamość.

więcej

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie lubelskim (subregion puławski) – ogłosił 24 maja br. nabór w projekcie „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w podregionie. Projekt obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski oraz rycki.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami: od 24.05.2017 r. 

więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach działania 10.1 „Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL”.

więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach działania 10.1 „Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL”.

więcej

Zgłoś błąd