Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 49 168 685 euro

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł

1 godzina usługi doradczej - 120 zł

1 godzina studiów podyplomowych - 20 zł

Wartość 1 bonu - 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%

średnie przedsiębiorstwa - 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

  1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
  5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 ogłoszonego w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania  X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W ramach konkursu możliwe są do realizacji m.in. projekty mające na celu wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych oraz dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2018 roku. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: Konkurs.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie łódzkim podpisała 31 maja 2017 r. pierwszą umowę na obsługę Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego. Operatorem wsparcia została Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w przeciągu 22 miesięcy ma do rozdania 400 tys. bonów na szkolenia i doradztwo.

Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne jeszcze we wrześniu 2017 r. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa projektu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17 ogłoszonego ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Konkurs dotyczy wyboru Operatora/Operatorów wsparcia w ramach podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych

więcej

Zgłoś błąd