Pomoc

Wznowiono konkurs w województwie łódzkim


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17 ogłoszonego ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Konkurs dotyczy wyboru Operatora/Operatorów wsparcia w ramach podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych

W ramach konkursu możliwe są do realizacji m.in. projekty mające na celu wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych oraz dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, szkoleniowych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.

 

Nabór wniosków trwa od 2 do 16 sierpnia 2017 roku. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: Konkurs.

 

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

 

Zgłoś błąd