Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu na Operatorów PSF w województwie łódzkim


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie łódzkim zatwierdziła 10 maja 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” i wybrała projekty do dofinansowania.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link). 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłonionych zostało dwóch Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim, którymi zostały WYG CONSULTING Spółka z o.o oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna. Instytucje odpowiedzialne będą za obsługę MŚP oraz dystrybucję dofinansowania na usługi rozwojowe. Całkowita wartość projektów wynosi 68 846 252,35 zł, natomiast wartość dofinansowania to 56 702 252,35 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce.

Zgłoś błąd