Pomoc

Anulowanie konkursu na Operatora PSF – woj. łódzkie


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, RPO Łódzkiego.”

Konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.

O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

Nabór wniosków trwa od 19.01.2017 do 30.01.2017.

W ramach konkursu zostanie wybrany podmiot pełniący rolę Operatora w systemie, którego zadaniem będzie w szczególności zapewnienie dostępności usług na terenie realizacji projektu, rekrutacja przedsiębiorstw, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi, zawieranie i rozliczanie umów z przedsiębiorstwami.

Odpowiedzi na nurtujące pytania uzyskają Państwo pod adresem:

www.rpo.lodzkie.pl.

AKTUALIZACJA: Konkurs  nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 został anulowany. Więcej informacji znajda Państwo na stronie: (link).

 

Zgłoś błąd