Pomoc

Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 września ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

więcej

Zgłoś błąd