Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu na Operatora PSF w województwie kujawsko-pomorskim


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie kujawsko-pomorskim zatwierdziła 19 kwietnia 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania  8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych - konkurs (nr naboru RPKP.08.05.01-IZ.00-04-069/16).

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniony został Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie kujawsko-pomorskim, którym została Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna. Agencja odpowiedzialna będzie za obsługę MŚP oraz dystrybucję dofinansowania na usługi rozwojowe. Całkowita wartość projektu wynosi 33 993 850,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 24 893 850,00 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce.”

Zgłoś błąd