Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: styczeń 2017 r.

Alokacja na konkurs: 36 996 022,79 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł (od 1 marca 2018 r.)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

więcej

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018 r.

Szczegóły dotyczące projektu i dane kontaktowe Operatorów na terenie Województwa Dolnośląskiego znajdują się w informacji o projekcie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 23 lutego 2017r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”, zachęcamy do składanie dokumentów rekrutacyjnych u Operatorów PSF na terenie Województwa Dolnośląskiego.


Szczegóły dotyczące projektu i dane kontaktowe Operatorów znajdują się w informacji o projekcie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie dolnośląskim 20 września 2016 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP – konkurs horyzontalny (nr naboru RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16). Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie dolnośląskim znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

Zgłoś błąd