Pomoc

Niedługo ruszy finansowanie szkoleń w województwie dolnośląskim


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie dolnośląskim 20 września 2016 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP – konkurs horyzontalny (nr naboru RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16). Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie dolnośląskim znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono Operatora Dolnośląskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, któremu zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe, której całkowita wartość wynosi 43 524 945,59 zł natomiast wartość dofinansowania to 36 996 022,79 zł. Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już w listopadzie br.

Zgłoś błąd