Pomoc

Ogłoszenie konkursów na Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w poszczególnych województwach


Do tej pory pięć Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) ogłosiło konkursy na operatorów regionalnych, w tym województwa: warmińsko-mazurskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz podlaskie.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego) zostaną uruchomione tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania (PSF) tj. schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Więcej informacji o zasadach funkcjonowania oraz uregulowań prawnych związanych z PSF znajdziesz w zakładce Dofinansowanie (link).

Dofinansowanie można uzyskać poprzez wspomniane powyżej Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO). Do głównych zadań Instytucji należy: wybór operatora lub operatorów prowadzących kompleksową obsługę przedsiębiorców korzystających z dofinansowania usług rozwojowych ze środków funduszy europejskich, dystrybucja środków finansowych, rozliczanie umów wsparcia oraz działania kontrolne i monitoringowe. Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia mogą się różnić w poszczególnych regionach. W ramach działań tych Instytucji przewidziane są dwa modele finansowania: bon rozwojowy oraz refundacja kosztów usługi. Za ich pomocą przedsiębiorca będzie mógł „zapłacić ” za przeprowadzone szkolenia itd.

 

Więcej o rozpoczętych konkursach w poszczególnych regionach dowiedzą się Państwo na stronach internetowych (linki poniżej):

  1. województwo warmińsko – mazurskie

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, ogłoszone przez RPO województwa warmińsko-mazurskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/106-uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorstw-msp-i-ich-pracownikow-swiadczone-w-oparciu-o-podejscie-popytowe-1/

 

  1. województwo małopolskie

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP, ogłoszone przez RPO województwa małopolskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/84-rozwoj-kompetencji-kadr-i-adaptacja-do-zmian-841-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp/

 

  1. województwo wielkopolskie

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, ogłoszone przez RPO województwa wielkopolskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/65-doskonalenie-kompetencji-osob-pracujacych-i-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-1/

 

  1. województwo  dolnośląskie

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, ogłoszone przez RPO województwa dolnośląskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-zwiekszenie-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-z-sektora-mmsp/

 

  1. województwo  podlaskie

2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, ogłoszone przez RPO województwa podlaskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-adaptacja-pracownikow-przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-do-zmian-1/

 

Zgłoś błąd