Benchmarking klastrów

Badania benchmarkingowe klastrów pozwalają pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce, a ich głównym celem jest zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. Wyniki benchmarkingu klastrów mogą stanowić podstawę dla doskonalenia różnorodnych aspektów ich funkcjonowania w Polsce.

Polecane publkacje

Benchmarking klastrów w Polsce jest badaniem cyklicznym. Dotychczas zrealizowano cztery edycje badania – w latach 2010, 2012, 2014 i 2018.

Benchmarking klastrów w Polsce – 2018

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce – 2018

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2012

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2012

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2010

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2010

Zobacz