Pomiń nawigację

Autorzy: Wojciech Dziemianowicz, Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiπg, Marcin Tomalak

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2000

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport, opracowany w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcony jest finansowym aspektom działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Centralną część raportu stanowi analiza budżetów samorządowych przeprowadzona z punktu widzenia najważniejszych instrumentów wspierania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym - wydatków na inwestycje infrastrukturalne oraz ulg i zwolnień podatkowych. Analizę budżetową, stanowiącą rozdział 3 raportu, poprzedzają rozdziały zarysowujące kontekst dla analizy budżetowej.

Prezentujemy więc krótko rodzaje instrumentów, jakie są lub mogą być stosowane dla wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1), a następnie - prawne podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego służącej rozwojowi aktywności gospodarczej i wspieraniu lokalnych firm i rynków (rozdział 2).

W rozdziale 4 przedstawiamy wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety, której celem było głównie rozpoznanie tych zjawisk, które - "gubią się" w oficjalnych statystykach finansowych. Przy pomocy ankiety chcieliśmy również uzyskać informacje o stosunku władz samorządowych do problemów wspierania przedsiębiorczości, o ich ocenie trudności i barier, jakie działalność taka napotyka.

Podsumowaniem raportu są wnioski i rekomendacje zawarte w rozdziale 5. Oprócz syntetycznej oceny procesów wspierania przedsiębiorczości będącej wynikiem przeprowadzonych przez nas badań, formułujemy również propozycje i rekomendacje dotyczące zmian systemowych służących aktywizacji działań samorządu terytorialnego zmierzających do ożywienia działalności gospodarczej, wzrostu zatrudnienia i - co bynajmniej nie jest najmniej ważne - wzrostu dochodów samorządowych.

W aneksie do raportu zamieściliśmy materiały stanowiące dokumentację przeprowadzonej przez nas ankiety - formularz ankiety, pismo przewodnie, wykaz wylosowanych gmin oraz wykaz gmin, które nadesłały odpowiedzi na ankietę.

Spis treści

1. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości
2. Prawne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego
3. Budżetowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości
4. Wspieranie przedsiębiorczości w opinii lokalnych władz samorządowych
5. Wnioski

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?

Poradnik

Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników