Pomiń nawigację

Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 1997

Język: PL

ISBN: 83-909049-4-2

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentowane opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza dotyczy okresu 1990-1993 i odnosi się jedynie do małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych. Spowodowane to zostało brakiem wiarygodnych informacji o małych i średnich przedsiębiorstwach w innych działach gospodarki narodowej.

Część druga dotyczy lat 1994 i 1995. W tym przypadku zakres analizy jest szerszy i obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa przemysłowe, ale również inne małe i średnie przedsiębiorstwa. W części trzeciej dokonano analizy przestrzennego zróżnicowania małych i średnich zakładów w 1995 roku.

Analiza części I opiera się na dezagregacji według klasyfikacji KGN, zaś w części II - na dezagregacji według klasyfikacji EKD. Nie mieliśmy możliwości odpowiedniego pogrupowania danych według jednolitej klasyfikacji.

Sama definicja jednostek małych i średnich jest oceniana w części I i w części II. Wynika to z dostępności podstawowego, wyjściowego materiału statystycznego. I tak w części I za przedsiębiorstwa małe i średnie przyjmujemy przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 500 osób, zaś w części II - niejednolicie, w zależności od tematu, przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 200, mniej niż 250 i mniej niż 300 osób (wynika to z różnorodności dostępnych danych statystycznych, jakimi dysponowaliśmy).

Analizując poszczególne tematy zwracać będziemy każdorazowo uwagę na przyjmowaniu definicji przedsiębiorstw małych i średnich. W niektórych przypadkach zakres analiz ograniczony będzie do jednostek osób prawnych (a więc pomijane będą przedsiębiorstwa osób fizycznych, tj. jednostki należące do osób fizycznych i zatrudniające od 0 do 5 osób). W innych z kolei przypadkach analizowane będą nie wszystkie, a jedynie niektóre, ważniejsze sekcje EKD.

Spis treści

Przedmowa
Rozdział 1
Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe (MSPP) w latach 1990-1993
1.1. Wprowadzenie
1.2. Udziały MSPP i nisze w polskim przemyśle przed 1990 rokiem i na początku lat
dziewięćdziesiątych
Próba szacunku udziału MSPP w wartości sprzedaży ogółem przed 1990 rokiem
Udział MSPP w sprzedaży po wprowadzeniu reformy gospodarczej
1.3. Rola MSPP w przezwyciężeniu recesji
1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych (MSPP)
w regionach w latach 1990-1993
Rozdział 2
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w latach 1994-1995
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Udział MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto oraz w PKB
2.3. Sektor MSP w latach 1994-1995 i perspektywy jego rozwoju
2.4. Rozwój sektora MSP w 1995 roku
2.5. Charakterystyka majątku produkcyjnego i procesów inwestycyjnych w
przedsiębiorstwach o różnej wielkości
2.6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przemyśle (MSPP) w latach 1994-1995
Przybliżona ocena relatywnej dynamiki MSPP w 1994 roku
MSPP w działach przemysłu - lata 1994-1995
Tempo wzrostu sprzedaży w przedsiębiorstwach o różnej wielkości
2.7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w budownictwie (MSPB
Rozdział 3
Małe i średnie przedsiębiorstwa w układzie regionalnym (wojewódzkim)
3.1. Przestrzenna koncentracja zakładów małych i średnich
3.2. Lokalizacja zakładów małych i średnich w obszarach uprzemysłowionych
3.3. Małe i średnie zakłady a lokalne rynki zbytu
3.4. Regionalne układy małych, średnich i dużych zakładów
3.5. Przestrzenne skupiska małych i średnich zakładów działalności
produkcyjnej (sekcja D) 3.6. Obszary o relatywnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego a lokalizacja zakładów małych i średnich
3.7. Przestrzenne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
Literatura
Załącznik
1. Źródła informacji na temat MSP

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Zasady organizacji i funkcjonowania poręczeń kredytowych

Raport

Zasady organizacji i funkcjonowania poręczeń kredytowych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań