Pomiń nawigację

Seria: Stan sektora MSP. Tendencje rozwojowe

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-88802-70-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja, przedstawiająca sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w roku 2001 na tle lat wcześniejszych , jest już siódmym opracowaniem Zakładu Badań Statystyczno - Ekonomicznych GUS i PAN na temat sektora MSP.

W obecnej publikacji po raz pierwszy uwzględniono problematykę handlu zagranicznego przedsiębiorstw różnej wielkości.

Spis treści

Praca składa się z ośmiu rozdziałów:

Rodział pierwszy podaje informacje na temat liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz liczby tzw. przedsiębiorstw aktywnych, czyli rzeczywiście funkcjonujących w gospodarce, w podziale na małe, średnie i duże oraz według sekcji gospodarki i form prawnych,

Rodział drugi - poświęcony jest zmianom liczby pracujących w MSP według stanu na koniec poszczególnych lat oraz przeciętnej liczby pracujących w kolejnych latach z uwzględnieniem tzw. szarej strefy,

Rodzia łtrzeci - mówi na temat wartości dodanej brutto wytworzonej przez MSP w poszczególnych sekcjach gospodarki oraz na temat wartości dodanej przypadającej na jednego pracującego w prywatnych przedsiębiorstwach różnej wielkości,

Rodział czwarty - omawia strukturę przychodów według wielkości przedsiębiorstw i sekcji gospodarki, a także sytuację finansową przedsiębiorstw w 2001 r. na tle wyników uzyskiwanych wcześniej. Ze względu na odmienny status prawny przedsiębiorstw, a co za tym idzie - różny sposób prowadzenia księgowości i zakres informacji finansowych przesłanych do GUS, sytuacja finansowa przedstawiona będzie osobno dla trzech wydzielonych grup firm, czyli przedsiębiorstw osób fizycznych zatrudniających do 9 pracowników oraz przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, prowadzących uproszczoną i pełną księgowość,

Rodział piąty - podaje informacje na temat wielkości i dynamiki nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w 2001r,

Rodział szósty - przedstawia podstawowe dane na temat średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych wdrażających innowacje,

Rodział siódmy - omawia obszernie sytuację MSP w układzie regionalnym, czyli liczbę przedsiębiorstw oraz wielkość i dynamikę zatrudnienia, przychodów oraz nakładów inwestycyjnych i nakładów związanych z wdrażaniem innowacji według województw, w podziale na grupy przedsiębiorstw różnej wielkości,

Rodział ósmy - podaje podstawowe informacje na temat wielkości, struktury eksportu i importu sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Raport

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Zobacz
Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Raport

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Zobacz
Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Raport

Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników