Pomiń nawigację

Autorzy: Józef Chmiel, Krzysztof Berger, Leszek Zienkowski, Zofia Pawłowska

Stan sektora MSP - 1999. Tendencje rozwojowe w latach 1994-1999

Na start Rozwój kompetencji

Seria: Stan sektora MSP. Tendencje rozwojowe

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-09-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Obecna publikacja przedstawiająca sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w roku 1999 jest już piątym opracowaniem Zakładu Badań Statystyczne-Ekonomicznych GUS i PAN na temat wspomnianego sektora gospodarki. Poprzednie prace z tego cyklu pt.: Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Stan i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-1996, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1997 roku oraz Stan sektora MSP w 1998 roku, trendy rozwojowe w latach 1994-1998, finansowane również ze środków Programu PHARE Unii Europejskiej, ukazały się odpowiednio w latach 1997, 1998, a dwie ostatnie z wymienionych w roku 2000.

Zakres obecnej publikacji jest podobny do tych z lat 1998 i 2000. W porównaniu z publikacją ubiegłoroczną rozbudowane są w niniejszym opracowaniu fragmenty poświęcone wartości dodanej brutto wytworzonej w prywatnych przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych w przeliczeniu na pracującego oraz wielkości zatrudnienia w tzw. szarej strefie gospodarczej.

Dane na temat wielkości zatrudnienia w szarej strefie przedstawione zostaną po raz pierwszy w szerszym kontekście, a mianowicie łącznie z informacjami na temat przeciętnej liczby pracujących w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach. Prezentując dane dotyczące liczby pracujących w MSP ograniczaliśmy się dotychczas do podania liczby pracujących według stanu na koniec odpowiednich lat. Jednakże dane te nie obrazują sytuacji istniejącej na rynku pracy w sposób dostateczny, nie obejmują bowiem np. pracowników sezonowych i zatrudnionych na części etatów.

Pogłębiające się trudności na rynku pracy były głównym powodem rozszerzenia zakresu naszej analizy dotyczącej zatrudnienia, tym bardziej, że jak wskazują liczni specjaliści, jedynie rozwój sektora MSP może efektywnie przeciwdziałać wzrostowi liczby bezrobotnych. Nowym elementem w obecnej publikacji jest także zestawienie pokazujące udziały małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych sekcjach gospodarki pod względem wytworzonej wartości dodanej brutto, liczby pracujących czy wielkości przychodów. Wspomniane zestawienie i odpowiedni komentarz znajdują się w rozdziale czwartym niniejszej publikacji.

Niniejsza publikacja opracowana została pod kierunkiem naukowym doe. dr hab. Józefa Chmiela, który jest również autorem rozdziałów 1-6 oraz 8 tego opracowania. Autorem rozdziału 7, poświęconego problemom rozwoju MSP w układzie regionalnym jest natomiast mgr Krzysztof Berger. Konsultantem naukowym całości opracowania był prof. dr hab. Leszek Zienkowski, za co autorzy składają mu osobne podziękowanie. Natomiast prace związane ze sprawdzeniem poprawności danych oraz przygotowaniem Załączników 1 i 2, zawierających tablice z danymi statystycznymi, nadzorowała dr Zofia Pawłowska.

Spis treści

1. Zarejestrowane i aktywne MSP w 1999 roku
2. Pracujący w sektorze MSP
3. Wartość dodana brutto w przedsiębiorstwach różnej wielkości
4. Przychody przedsiębiorstw różnej wielkości w 1999 r.
5. Sytuacja finansowa MSP
6. Inwestycje i innowacyjność MSP
7. MSP w układzie regionalnym (wojewódzkim)
Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Raport

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Zobacz
Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Raport

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Zobacz
Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Raport

Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań