Pomiń nawigację

Autorzy: Tomasz Klimczak, Korneliusz Pylak

Rynek usług wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność - Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem prac badawczych w obszarze „usługi w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej” było dostarczenie informacji wspierających podjęcie decyzji o:
wspieraniu ze środków publicznych usługi doradczej w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP – czyli przejście od fazy pilotażu tych usług do zapewnienia ich systemowego wsparcia lub
rezygnacji z niego po fazie testowania.

W przypadku istnienia przesłanek potwierdzających szczególną wartość tej usługi dla przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, badanie dostarczy również wiedzę pozwalającą na modyfikację ww. usługi, jeśli zdiagnozowana zostanie taka konieczność.

Spis treści

Spis treści
Spis skrótów
1. Wprowadzenie
2. Metodologia badania
2.1. Badanie desk research
2.2. Wywiady pogłębione
2.3. Hipotezy badawcze weryfikowane w badaniach terenowych
2.4. Badanie ilościowe techniką CAPI
2.4.1. Opis techniki zbierania danych
2.4.2. Klienci, którzy brali udział w testowaniu i wdrożeniu pilotażowej usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
2.4.3. Populacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (potencjalni klienci)
2.5. Badanie jakościowe techniką FGI
3. Wnioski ze wstępnego etapu badań (badań literaturowych oraz wywiadów bezpośrednich)
3.1. Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji kosztów
3.1.1. Podejście do optymalizacji kosztów w prowadzeniu działalności gospodarczej
3.1.2. Najbardziej popularne działania wdrażane podczas optymalizacji kosztów
3.1.3. Skala potrzeb w zakresie optymalizacji kosztów wśród MŚP
3.1.4. Źródła potrzeb optymalizacji kosztów w MŚP
3.2. Dostępność usług optymalizacji kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.2.1. Dostępność kompleksowych usług optymalizacji kosztów dla MŚP
3.2.2. Źródła informacji o optymalizacji kosztów
3.3. Charakterystyka przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów
3.4. Bariery we wdrażaniu usług optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
3.4.1. Bariery organizacyjne
3.4.2. Bariery osobowe
3.4.3. Bariery technologiczno-informacyjne
3.5. Dostosowanie pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do potrzeb
3.5.1. Filozofia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.5.2. Strategiczność pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.5.3. Poziom analityczny pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.6. Zakres pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.6.1. Przydatność narzędzi stosowanych w pilotażowej usłudze optymalizacji kosztów
3.6.2. Zapotrzebowanie na dodatkowe narzędzia optymalizacji kosztów
3.6.3. Adekwatność standardu pilotażowej usługi do wszystkich MŚP
3.7. Procedura świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.7.1. Procedura doboru klientów do pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.7.2. Adekwatność procedury świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do wszystkich MŚP
3.7.3. Adekwatność czasu świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do potrzeb MŚP
3.8. Poziom zadowolenia klientów z pilotażowych usług optymalizacji kosztów
3.9. Ocena wykonawców testujących usługę pilotażową
3.10. Korzyści z realizacji pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.10.1. Charakterystyka celów pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.10.2. Poziom osiągniętych korzyści z realizacji pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.10.3. Najbardziej skuteczne działania pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.10.4. Wystąpienie negatywnych efektów pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
3.11. Konieczność interwencji publicznej na rynku usług optymalizacji kosztów
4. Wyniki z właściwego etapu badań (badań ilościowych i wywiadów zogniskowanych)
4.1. Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji kosztów
4.1.1. Podejście do optymalizacji kosztów w prowadzeniu działalności gospodarczej
4.1.2. Najczęstsze działania wdrażane podczas optymalizacji kosztów
4.1.3. Skala potrzeb w zakresie optymalizacji kosztów wśród MŚP
4.1.4. Źródła potrzeb optymalizacji kosztów w MŚP
4.2. Dostępność usług optymalizacji kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw
4.2.1. Dostępność kompleksowych usług optymalizacji kosztów dla MŚP
4.2.2. Źródła informacji o optymalizacji kosztów
4.3. Charakterystyka przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów
4.3.1. Wielkość przedsiębiorstw zgłaszających popyt na usługę optymalizacji kosztów
4.3.2. Branża przedsiębiorstw zgłaszających popyt na usługę optymalizacji kosztów
4.3.3. Zakres usługi na jaką zgłaszają popyt MŚP
4.4. Bariery we wdrażaniu usług optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
4.4.1. Bariery organizacyjne
4.4.2. Bariery osobowe
4.4.3. Bariery technologiczno-informacyjne
4.5. Dostosowanie pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do potrzeb
4.5.1. Filozofia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.5.2. Strategiczność pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.5.3. Poziom analityczny pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.6. Zakres pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.6.1. Przydatność narzędzi stosowanych w pilotażowej usłudze optymalizacji kosztów
4.6.2. Zapotrzebowanie na dodatkowe narzędzia optymalizacji kosztów
4.6.3. Adekwatność standardu pilotażowej usługi do wszystkich MŚP
4.7. Procedura świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.7.1. Procedura doboru klientów do pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.7.2. Adekwatność procedury świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do wszystkich MŚP
4.7.3. Adekwatność czasu świadczenia pilotażowej usługi optymalizacji kosztów do potrzeb MŚP
4.8. Poziom zadowolenia klientów z pilotażowych usług optymalizacji kosztów
4.9. Ocena wykonawców testujących usługę pilotażową
4.10. Korzyści z realizacji pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.10.1. Charakterystyka celów pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.10.2. Poziom osiągniętych korzyści z realizacji pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.10.3. Najbardziej skuteczne działania pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.10.4. Wystąpienie negatywnych efektów pilotażowej usługi optymalizacji kosztów
4.11. Konieczność interwencji publicznej na rynku usług optymalizacji kosztów
5. Główne wnioski z badania
6. Rekomendacje z badania
7. Załączniki
7.1. Spis materiałów źródłowych
7.2. Lista respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
7.3. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI)
7.3.1. Usługodawcy, którzy uzyskali wsparcie na testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej
7.3.2. Usługodawcy zajmujący się na bieżąco doradztwem prawnym, finansowym lub podatkowym w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
7.3.3. Klienci, którzy brali udział w testowaniu i wdrożeniu pilotażowej usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
7.3.4. Populacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (potencjalni klienci)
7.4. Kwestionariusz do badania ilościowego (CAPI)
7.4.1. Klienci, którzy brali udział w testowaniu i wdrożeniu pilotażowej usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
7.4.2. Populacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (potencjalni klienci)

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie klientów i usługodawców KSU- szybka optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Raport

Badanie klientów i usługodawców KSU- szybka optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników