Pomiń nawigację

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest to pierwsza publikacja w Polsce, przedstawiająca tak obszerny zestaw danych i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z programem GEMINI - PEDS, finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), przy wykorzystaniu badań prowadzonych przez szerokie grono specjalistów.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest już obecnie jednym z podstawowych elementów polskiej gospodarki. Wraz ze zmniejszaniem dystansu dzielącego nas od państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej jego rola będzie wzrastać. Analiza stanu i trendów rozwojowych tego sektora jest więc niezbędnym składnikiem badań nad gospodarką kraju. Jest ona tym bardziej ważna, że dobra znajomość problematyki MSP jest niezbędna dla kształtowania skutecznej polityki wobec tego sektora.

Rok bieżący zaś jest rokiem, w którym kończy się realizacja bieżącego programu polityki rządu wobec sektora MSP i w którym opracowany zostanie kolejny taki program na lata następne. Liczymy, że Raport będzie pomocny w przygotowywaniu tego dokumentu. Mamy również nadzieję, że okaże się on interesującym i ważnym źródłem informacji dla wszystkich, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych oraz funkcji publicznych są zainteresowani sytuacją polskich małych i średnich przedsiębiorstw w połowie lat dziewięćdziesiątych. Raport odzwierciedla stan wiedzy o sektorze MSP dostępnej w początku 1997 roku.

Spis treści

1 . Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1995 r .
2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w latach 1995-1996
3. Polityka wobec MSP
4. Zmiany prawne wprowadzone w latach 1995 i 1996 wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa
5. Organizacje reprezentujące przedsiębiorców
6. Otoczenie biznesu
7. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
8. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań