Pracodawcy-pracobiorcy w sektorze prywatnym

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 1997

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wkład MSP w gospodarkę, a przede wszystkim jego znaczenie w sferze socjalnej powinno skłaniać decydentów do uwzględniania specyfiki i potrzeb małych i średnich zakładów tak przy konstruowaniu regulacji prawnych, jak i planowaniu polityki. Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji "Pracodawcy - pracobiorcy w sektorze prywatnym", która odbyła się 25 lisotpada 1997 r. w Warszawie. Ukazują one wiele aspektów prawnych i społecznych mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw. Międzynarodowy charakter konferencji pozwolił dokonać analizy porównawczej prawnego otoczenia MSP oraz jego wpływu na stosunki społeczne wewnątrz przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec i Polsce.

Spis treści

Część I
Stosunki pracodawcy-pracobiorcy w świetle prawa pracy
1. Prawa pracodawcy i pracownika w niemieckim prawie pracy
2. Stosunki pracodawcy-pracobiorcy a nowy model prawa. Wybrane zagadnienia
3. Spory pracodawców z pracownikami przed sądami pracy na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Pracy w Pruszkowie

Część II
Stosunki pracodawcy-pracobiorcy z perspektywy związków zawodowych i organizacji pracodawców
1. Stosunki pracodawcy-pracobiorcy w sektorze MSP z perspektywy związków zawodowych
2. Stosunki pracodawca- pracownik w sektorze MSP z perspektywy pracodawców
3. Stosunki pracodawcy-pracobiorcy w sektorze MSP z perspektywy pracodawców

Część III
Społeczne i ekonomiczne aspekty stosunków pracy
1. Pracodawcy i pracobiorcy w małych i średnich firmach w świetle badań socjologicznych
2. Nielegalne zatrudnienie w MSP w Polsce

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Praca, kształcenie, partnerstwo

Ewaluacja

Praca, kształcenie, partnerstwo

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań