Pomiń nawigację

Potencjał rozwojowy polskich MSP

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2008

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było określenie potencjału rozwojowego polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz głównych barier rozwoju tego sektora. Badanie zostało przeprowadzone przez PSDB i GfK na zlecenie PARP w czerwcu 2008 r.

W niniejszym Raporcie przedstawiono wynik badania zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie kwiecień – czerwiec 2008 roku na ogólnopolskiej próbie 802 polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem badania była weryfikacja potencjału rozwojowego sektora polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w aspekcie ich działalności inwestycyjnej. W ty m kontekście dokonano przebadania wielkości, rodzaju i struktury inwestycji zrealizowanych w roku 2007 i 2008, a także planowanych na pozostałą część roku 2008 oraz na okres 2009 – 2011. Ponadto przeanalizowane zostało zagadnienie wykorzystania przez przedsi ębiorstwa realizujące (i planujące) inwestycje dostępnych źródeł finansowania oraz czynniki, wpływające na decyzje inwestycyjne polskich MSP. Dodatkowym elementem uwzględnionym w badaniu, była weryfikacja zastosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi planow ania strategicznego, ich aktywności na rynku zamówień publicznych oraz postrzegania przez nie barier, utrudniających rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

Spis treści

1. Cel i przedmiot badania
2. Metodologia badania
3. Wyniki badania
4. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Raport

Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników