Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-05-4

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jedną z najważniejszych kwestii, wpływających na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, jest wiarygodność partnera w interesach. Opiera się ona nie tylko na wzajemnym zaufaniu, ale wynika także z posiadanych informacji o partnerze, dotyczących takich spraw, jak status prawny partnera, sposób jego reprezentowania czy istotne elementy jego sytuacji finansowej. Źródłem takich informacji mogą być państwowe rejestry, prowadzone przez sądy.

Także w Polsce część podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów (organizacji społecznych i zawodowych) objęta była dotąd rejestrem sądowym. Natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane były podać podstawowe informacje do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminy.

Istniejący dotąd system prawny był zbyt skomplikowany i wprowadzał sztuczny podział przedsiębiorstw na podlegające rejestrowi sądowemu (12 różnych rejestrów) oraz na podlegające rejestrowi administracyjnemu (ok. 2000 rejestrów gminnych bez centralnej informacji). W efekcie systemy te były rozproszone terytorialnie i organizacyjnie, korzystanie z nich było utrudnione (często z tak prozaicznego powodu, jak brak miejsc w czytelni sądu rejestrowego). Zakres informacji, które można uzyskać w ewidencji gminnej uznano za niewystarczający na potrzeby sprawnego obrotu gospodarczego. W Polsce nie istniał dotąd system informacji o niewypłacalnych dłużnikach. Brak danych na ten temat utrudniał zarówno sprawdzenie wiarygodności partnera handlowego, jak i eliminowanie nierzetelnych uczestników z obrotu gospodarczego.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie l stycznia 2001 roku, powinna przyczynić się do likwidacji opisanych wyżej wad istniejącego wcześniej systemu. Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą rejestrują się w jednym rejestrze, a ilość zgłaszanych do rejestru informacji jest większa niż poprzednio. Stworzono nowy rejestr dłużników niewypłacalnych. Zgłaszanie danych i otrzymywanie informacji odbywa się z użyciem standardowych formularzy. Dzięki skomputeryzowaniu rejestrów informacje można otrzymać w każdym z oddziałów Centralnej Informacji KRS bez względu na to, gdzie został zarejestrowany poszukiwany przedsiębiorca lub firma.

Spis treści

Wstęp
1.Krajowy Rejestr Sądowy – zasady i cele funkcjonowania
2.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – rozwiązania szczegółowe
2.1.Zasady działania Krajowego Rejestru Sądowego
2.2.Ochrona osób działających w dobrej wierze
2.3.Wpis do rejestru
2.4.Sankcje za niezłożenie wniosku lub wymaganych dokumentów
2.5.Obowiązki podmiotów umieszczonych w rejestrze
2.6.Rejestr przedsiębiorców
2.7.Dane umieszczone w KRS
2.8.Rejestr innych podmiotów
2.9.Rejestr dłużników niewypłacalnych
3.Jak dokonać rejestracji w KRS, zmiany danych, wyrejestrowania
3.1.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
3.2.Spółka jawna
3.3.Spółka partnerska
3.4.Spółka komandytowa
3.5.Spółka komandytowo-akcyjna
3.6.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.7.Spółka akcyjna
3.8.Spółdzielnia
3.9.Przedsiębiorstwo zagraniczne
3.10.Oddział przedsiębiorcy zagranicznego/ główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
3.11.Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
4.Jak uzyskać informacje z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej?
5.Jak złożyć wniosek/uzyskać informacje z rejestru dłużników niewypłacalnych?
6.Załączniki
7.Załączniki 1. Wykaz Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego
8.Załącznik 2. Wykaz Sądów Rejonowych, w których przyjmowane są ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9.Załącznik 3. Wykaz aktów prawnych

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Poradnik

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Zobacz
Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Poradnik

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Zobacz
Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Poradnik

Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań