Pomiń nawigację

Autorzy: Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Tomasz Czapla

Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji

Rynek pracy i edukacja Szkolenia i doradztwo

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-018-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsza publikacja skierowana jest do zarządzających i pracowników ośrodków innowacji. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy przede wszystkim zarządzających, ale również personelu ośrodków w zakresie niezbędnych kompetencji jakie powinni posiadać wykwalifikowanie menedżerowie ds. komercjalizacji. Komercjalizacja technologii i innowacji jest złożonym procesem, a zarządzanie nim wymaga od menażerów wielodziedzinowej wiedzy i umiejętności oraz szczególnych kompetencji.

Menadżer ds. komercjalizacji powinien posiadać wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii ale również z zakresu prawa i psychologii. Nie zawsze jednak osoby pełniące te funkcje mają wykształcenie ekonomiczne, prawnicze czy w zakresie zarządzania, często są to osoby o wykształceniu technicznym czy wykształceniu związanym z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Ponadto powinien być przede wszystkim być osobą kreatywną i strategiem, który przeprowadzi proces komercjalizacji od początku do końca, czyli od pomysłu po wdrożenie i utrzymanie technologii, innowacyjnego produktu na rynku. Takie działanie wymaga określonej wiedzy i szeregu umiejętności. Zakres merytoryczny publikacji obejmie wyżej wymienione aspekty, a ponadto zawiera wskazówki dotyczące tworzenia zespołów pracowniczych w ośrodkach innowacji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi służących do diagnozowania i oceny potencjału pracowników zajmujących się komercjalizacją wiedzy i technologii w postaci testów kompetencyjnych i wykazów niezbędnych w tej pracy obszarów wiedzy.

Spis treści

1. Podstawy budowy modelu kompetencyjnego menedżera ds. komercjalizacji
2. Umiejętności menedżera ds. komercjalizacji
3. Kompetencje menedżera ds. komercjalizacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować