Pomiń nawigację

Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Nagrodzeni i wyróżnieni w XXI Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Publikacja zawiera opisy rozwiązań, korzyści związane z ich wdrożeniem oraz kontakty do laureatów.

Konkurs PPP

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem konkursu Polski Produkt Przyszło-ści jest wyłonienie i wypromowanie opra-cowanych w Polsce innowacyjnych pro-duktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym ale również światowym. Misją konkursu PPP jest również uhonorowanie ludzi, któ-rzy za tymi projektami stoją: przedsiębior-ców, naukowców, badaczy oraz twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidualnie, jak i w konsorcjach nauko-wo- biznesowych. Ludzi, dla których rozwój cywilizacyjny oparty na poszukiwaniu no-wych rozwiązań jest prawdziwą pasją. Przedsięwzięcie organizują wspólnie Pol-ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Misją pierwszej z nich jest wspieranie dzia-łalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost ekspor-tu, rozwój zasobów ludzkich oraz wzrost wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej. Celem drugiej jest wspieranie polskich jednostek nauko-wych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywa-nia rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Spis treści

Nagroda
Kompozyt kościozastępczy FlexiOss (Medical Inventi S.A., Lublin)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
Bin-e - inteligentny kosz do zarządzania odpadami (Infocode Sp. z o. o., Dąbrowa)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę
Genomtec ID - mobilne laboratorium biologii molekularnej (Genomtec S.A., Wrocław)

Wyróżnienie
POLYCOR - pigmenty antykorozyjne (NanoPure Sp. z o. o., Warszawa)

Wyróżnienie
Najbezpieczniejszy na świecie system oświetlenia lotnisk(Solutions4GA Sp. z o. o., Warszawa)

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDSIĘBIORCY
Nagroda
ChitoVelum® Pro (INCI: Aqua, Chitosan, Carbon dioxide). (KAEM Maria Krystyna Krupska - Zakład Produkcyjny AG medica (w trakcie przekształcenia w Chitone Sp. z o. o.), Lębork; Politechnika Gdańska, Gdańsk)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
AudioMovie - Kino dla wszystkich (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice; Fundacja Siódmy Zmysł, Krzeszowice; Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Kino Pod Baranami, Kraków; Fundacja na rzecz Rozwoju Audiode-skrypcji „Katarynka”, Wrocław; Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., Katowice)

Wyróżnienie
Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT: Viofor JPS System (Instytut Tele - i Radiotechniczny, Warsza-wa; Med&Life Sp. z o. o., Komorów)

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Wyróżnienie
Szereg bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi i optycznymi czujni-kami położenia wirnika (Wydział Inżynierii środowiska, Geomatyki i Energety-ki Politechniki świętokrzyskiej, Kielce)

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować