Pomiń nawigację

Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość?

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 1998

Język: PL

ISBN: 83-909049-8-5

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsza książka jest efektem wielu teoretycznych przemyśleń i praktycznych doświadczeń autorów, którzy zdobyli je podczas pracy w gminach oraz współpracy z nimi. Zgodnie z sugestią zawartą w tytule, adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządu terytorialnego i pracowników samorządowych różnych szczebli. Może być też przydatna dla liderów lokalnych, przedsiębiorców i innych osób zamierzających współpracować z lokalnym samorządem.

Zrozumienie tego, że rozwój przedsiębiorczości, pojmowanej zarówno w kategoriach społecznych, tj. ludzkiej aktywności, jak i gospodarczych, jest niezbędnym warunkiem ogólnego rozwoju przynoszącego poprawę bytu lokalnej społeczności i nadrzędnym celem działania władz lokalnych, może się stać przełomem w metodach działania wielu gmin. Może też przyczynić do nawiązania i poprawy stosunków pomiędzy przedstawicielami lokalnego samorządu a przedstawicielami różnych środowisk lokalnych. Zamiarem autorów książki było przyczynienie się do takiego wzajemnego zrozumienia i współpracy, które zaowocować by mogły obopólną korzyścią.

Mimo że zasadniczo książka poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym gminy, nie należy traktować jej jako kompendium wiedzy o gminie i jej problemach. Omawia bowiem tylko te dziedziny aktywności gminy, które mają bezpośredni związek z życiem gospodarczym i rozwojem przedsiębiorczości, i to w sposób uwypuklający te działania, które na jej rozwój mogą mieć wpływ największy. Wskazuje na możliwości wykorzystywania przez gminę niektórych instrumentów, ale nie znajdzie w niej Czytelnik żadnych informacji związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych, zadań z zakresu opieki zdrowotnej, opieki społecznej i wielu innych. Zawiera za to na końcu indeksy rzeczowe, bibliografię i skorowidz przepisów prawnych, które najłatwiej pozwalają zorientować się , w jakim spektrum zagadnień poruszają się autorzy.

Spis treści

1 . ZNACZENIE POLITYKI I STRATEGII GMINY DLA ROZWOJU LOKALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2 . FINANSOWE INSTRUMENTY ODDZIA Ł YWANIA GMINY NA ZJAWISKA GOSPODARCZE I WARUNKI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
3. INWESTYCJE JAKO NIEZBĘDNY WARUNEK ROZWOJU GOSPODARCZEGO
4. GOSPODAROWANIE MIENIEM W GMINIE I JEGO ZNACZENIE DLA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA GMINY I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ ORAZ KONDYCJĘ PRZEDSIĘBIORSTW ISTNIEJĄCYCH NA RYNKU
6. RYNEK PRACY I JEGO ZWIĄZEK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
7. PROMOCJA GMINY I REGIONU JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
8. LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO JAKO PODSTAWA TWORZENIA SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
9. TWORZENIE KLIMATU SPRZYJAJĄ CEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO WYNIK CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁAŃ I DECYZJI GMINY
10. SPECYFICZNE FORMY WSPOMAGANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ GMINY

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?

Poradnik

Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?

Zobacz
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Raport

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań