Pomiń nawigację

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-038-9

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Tematem opracowania jest zagadnienie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorzy skoncentrowali się na uwarunkowaniach finansowych wdrażania nowych produktów i procesów oraz typowych źródłach ich finansowania. W niniejszym tomie jedynie ogólnie scharakteryzowane zostały specjalistyczne źródła finansowania nakierowane na finansowanie projektów komercjalizacji technologii, są one tematem innego z opracowań wydanych w ramach niniejszej serii – tomu „Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy”.

Treść opracowania została podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zostały przedstawione główne zagadnienia związane z pojęciem innowacji, jej szans i konsekwencji dla przedsiębiorstwa. W dalszej części został scharakteryzowany proces wdrażania innowacji wraz z opisem jego przebiegu, opisem metod oceny zdolności wdrożeniowej oraz charakterystyką czynników wpływających na przebieg wdrożenia. Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych źródeł finansowania.

Spis treści

1. Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie
1.1. Innowacja i jej rodzaje
1.2. Struktura procesu innowacji
1.3. Proces wdrażania innowacji

2. Przegląd źródeł finansowania innowacji
2.1. Kredyt bankowy 
 2.2. Leasing
2.3. Fundusze pożyczkowe
2.4. Fundusze poręczeń kredytowych
2.5. Fundusze venture capital
2.6. Bezpośrednie dotacje na projekty innowacyjne 
2.7. Specjalistyczne źródła finansowania nakierowane na finansowanie komercjalizacji i transferu technologii

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować