Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Transfer technologii - II edycja

Badania i inwestycje

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem prac badawczych było:
• zdiagnozowanie, w oparciu o dane ilościowe, stanu polskiego rynku usług proinnowacyjnych,
• dokonanie przeglądu odbioru przez usługodawców oraz klientów usługi proinnowacyjnej, realizowanej w ramach projektu systemowego PARP, finansowanego z Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
• opracowanie propozycji dostosowania usługi systemowej do potrzeb przedsiębiorców i uwarunkowań gospodarczych.

Badanie miało charakter cykliczny – pierwszy cykl miał miejsce w listopadzie 2010 r.
Drugi cykl badania zrealizowany w sierpniu 2012 r. miał służyć uchwyceniu zmian, jakie zaszły wśród przedsiębiorstw oraz usługodawców w obszarze popytu i podaży na usługi doradcze proinnowacyjne.

Drugi cykl badania zbiegł się w czasie z przygotowaniami do wdrożenia nowego standardu usługi doradczej proinnowacyjnej KSI KSU opisanego w dokumencie „Standard świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – wdrożenie innowacji – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, oraz wymagania wobec Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU” (wersja z 4 lipca 2012 r.)

Spis treści

STRESZCZENIE
1 INFORMACJA O BADANIU
CEL BADANIA
PYTANIA BADAWCZE
KONTEKST DRUGIEGO ETAPU BADANIA
METODOLOGIA BADANIA
HIPOTEZY BADAWCZE
2 WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO
3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP - Korzystanie z finansowania zwrotnego

Raport

Badanie trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP - Korzystanie z finansowania zwrotnego

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować