Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny z serii raportów tematycznych. Raport stanowi podsumowanie wieloaspektowej analizy danych krajowych i zagranicznych dotyczących problemu luki w zatrudnieniu oraz luki płacowej kobiet i mężczyzn.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Raport branżowy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska jest jednym z państw borykających się z problemem znacznej dysproporcji pomiędzy odsetkami kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo. Luka w zatrudnieniu ze względu na płeć przewyższa w naszym państwie średnią unijną, a wskaźnik aktywności zawodowej Polek od lat pozostaje jednym z niższych wśród obywatelek UE.

Mimo, iż kobiety w Polsce, podobnie jak w innych częściach świata, są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn, to jednak nie pozostają one bezczynne, wykonują bowiem wiele prac nieodpłatnych, niedostrzeganych i niedocenianych. Ich zdecydowana większość, co wynika z dominacji tradycyjnego podziału ról rodzinnych, związana jest z prowadzeniem domu oraz opieką nad dziećmi i potrzebującymi wsparcia członkami rodziny.

Inną barierą utrudniającą aktywność kobiet na rynku pracy są funkcjonujące w społeczeństwach stereotypy płci, przyswojone w procesie socjalizacji. Sprawiają one, że same kobiety obawiają się aplikować na atrakcyjne stanowiska, zaniżając wartość posiadanych przez siebie kompetencji.

Zapraszamy do lektury raportu.

Spis treści

 • Wstęp
 • Luka zatrudnienia kobiet i mężczyzn – skąd biorą się różnice?
  • Stereotypy płci
  • Niedostatek instytucji opiekuńczych
  • Popularność tradycyjnego modelu rodziny
  • Niski poziom wynagrodzeń
 • Luka płacowa
  • Pomiar luki płacowej
  • Przyczyny luki płacowej
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – analiza danych zastanych
  • Polska na tle Unii Europejskiej
  • Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w Polsce w świetle danych krajowych
  • Aktywność zawodowa a opieka nad dziećmi i osobami zależnymi
  • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – przyczyny i konsekwencje
  • Skala luki płacowej
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Aneks: Dobre praktyki aktywizowania zawodowego kobiet oraz niwelowania luki płacowej
  • Praktyki stosowane przez administrację publiczną
  • Praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować