Pomiń nawigację

Łukasz Napiórkowski

Starszy prawnik w Rödl & Partner w Warszawie, aplikant adwokacki. Specjalista w zakresie compliance, prawa handlowego i korporacyjnego oraz obsługi przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w realizacji projektów na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych. Jest autorem licznych publikacji. Włada językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Firma / Instytucja: Rödl & Partner

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.