Zofia Kozyra

dr inż. nauk inżynieryjno- technicznych w zakresie budownictwa

Od 2010 r. adiunkt badawczo- dydaktyczny w Politechnice Warszawskiej na Wydział Inżynierii Lądowej. Członek Senatu PW i Rady Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

W kadencji 2016-2020 Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie oraz dwóch grup roboczych: ds. standaryzacji i certyfikacji oraz ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr.

Ekspert w NCBiR do oceny wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (głównie KIS 5).

Zainteresowania naukowe to mechanika konstrukcji, dynamika budowli, innowacje w budownictwie.

Hobby: siatkówka, książki.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.