Pomiń nawigację

Barbara Kaczała

Radca prawny, specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym oraz postępowaniach cywilnych. Posiada doświadczenie w projektach z zakresu compliance oraz badaniach due diligence. Doradza międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz podmiotom prowadzącym działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Autorka licznych publikacji. Włada językiem niemieckim i angielskim. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu obrotu nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Firma / Instytucja: .

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.