Temat

Informacja do podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania

Informacja do podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że PARP podpisała umowę na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego dla pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze mody i innowacyjnych tekstyliów. Umowa została podpisana w...

5 sierpnia 2020

Zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31.07.2020

Zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31.07.2020

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowa...

31 lipca 2020

Nieprawidłowe publikowanie usług w BUR – dublowanie Kart Usług

Nieprawidłowe publikowanie usług w BUR – dublowanie Kart Usług

W związku z przypadkami dublowania przez Podmioty Kart Usług  publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) informujemy, że taki proceder jest niezgodny z zapisem Regulaminu BUR, o którym mowa w § 7 ust. 10...

30 lipca 2020

Informacja do podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania

Informacja do podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że PARP podpisała umowę na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego dla pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności. Umowa z...

20 lipca 2020

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” - stan na 10 lipca 2020 r.

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” - stan na 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa”, podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 10.07.2020 r.)....

10 lipca 2020

Audyt funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych

Audyt funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy, w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokon...

9 lipca 2020

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” – stan na 12 czerwca 2020 r.

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” – stan na 12 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa” podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień z "mocy prawa" )...

15 czerwca 2020

Informacja dotycząca organizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

Informacja dotycząca organizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

Informujemy, że w związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Należy jednocześnie podkreślić konieczność sto...

8 czerwca 2020

Szkolenia z „Obsługi klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)” – sektor turystyki

Szkolenia z „Obsługi klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)” – sektor turystyki

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Turystyki z 04.05.2020 r. w ramach obszaru tematycznego „Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznyc...

29 maja 2020

Tarcza Antykryzysowa dla biznesu

Tarcza Antykryzysowa dla biznesu

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczyna cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwią...

21 maja 2020