Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe instrumenty dyscyplinowania niesolidnych dłużników

24
października

O wydarzeniu

Zapraszamy na seminarium pt.: "Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe instrumenty dyscyplinowania niesolidnych dłużników", które odbędzie się 24 października 2019 r., w Warszawie, w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58.

Celem seminarium jest przedstawienie nowych, wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r., regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie problemowi opóźniania płatności w transakcjach handlowych, w tym rozwiązań ukierunkowanych na ochronę MŚP w relacjach z dużymi przedsiębiorcami.

Seminarium poprowadzi Agata Kudelska – radca prawny, ekspert w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości PARP.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Filip Kolmus, filip_kolmus@parp.gov.pl

Katarzyna Winnicka-Fijałkowska, katarzyna_winnicka@parp.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Termin

24.10.2019 09:30 - 13:30

Miejsce

ul. Ogrodowa 58, Warszawa Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia i warsztaty

Tematyka

Rozwój kompetencji Prawo

Udostępnij

Program

Program

24.10.2019

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30

Część I

  • Zatory płatnicze – pojęcie i skala problemu w Polsce
  • Dotychczasowe regulacje prawne i zakres nowej ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych i rozwiązania na gruncie prawa cywilnego wzmacniające pozycję wierzycieli
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 - 13:30

Część II

  • Obowiązek ujawniania informacji o stosowanych terminach zapłaty
  • Kary pieniężne dla sprawców największych zatorów
  • Ułatwienia w uzyskaniu sądowego zabezpieczenia roszczeń wynikających z transakcji handlowych
  • Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • Instrumenty łagodzenia negatywnych skutków zatorów płatniczych w sferze podatków dochodowych (PIT, CIT)

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.