Komunikaty

24.02.2021

Zmiana Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek – konkurs nr 2 w 2020r.

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin konkursu dla konkursu nr 2 w 2020r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.