Komunikaty

24.07.2019

Zmiana Regulaminu konkursu Design dla przedsiębiorców I Runda konkursu nr 1/2019

W związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą POIR na zwiększenie alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim w konkursie nr 1 w 2019 r. w ramach podziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z kwoty 3 515 000,00 na kwotę  6 215 696,00 zł, zmianie ulega § 3 ust 5 Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 2.3.5. Po zakończeniu oceny wniosków w ramach ww. konkursu, w związku z brakiem wystarczającej kwoty środków na rekomendowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim które, spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów, PARP zawnioskowała o zwiększenie kwoty alokacji w konkursie. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.

Treści dokumentów dostępne są na stronie działania Design dla przedsiębiorców.