Komunikaty

02.04.2020

Zmiana płatności pośrednich do 95%

W nawiązaniu do komunikatu PARP z 16 marca 2020 r. zachęcamy przedsiębiorców, których projekty z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR są znacznie zaawansowane, do składania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie w celu zwiększenia do 95% poziomu wypłaty dofinansowania w formie płatności pośrednich. Obecne postanowienia umów o dofinansowanie ograniczają ten poziom do 90%, pozostawiając 10% wartości dofinansowania na płatność końcową. Istotną kwotę dofinansowania otrzymują więc Państwo dopiero po zakończeniu realizacji projektu. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w celu ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstwa i poprawy jego płynności finansowej PARP umożliwia zwiększenie poziomu płatności uzyskanych przed zakończeniem projektu.

Jeżeli otrzymali już Państwo maksymalną (90%) lub bliską maksymalnej część dofinansowania wynikającą z umowy w formie płatności pośrednich lub zaliczkowych oraz ponieśliście Państwo wydatki, które mogłyby zostać wykazane w kolejnym wniosku o płatność, prosimy o poinformowanie PARP o tej sytuacji poprzez system SL2014 (kontakt z opiekunem projektu).