Komunikaty

03.06.2020

Specustawa funduszowa - większa elastyczność w konkursach w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Informujemy, że w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców - konkurs 1/2019, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), w tym dotyczące trybu i formy wnoszenia protestów, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. ​