Komunikaty

25.05.2020

Projekty zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Lista projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej II stopnia w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – konkurs 5 etap IV.