Komunikaty

12.05.2021

Kolejna runda 112 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” rozstrzygnięta

Informujemy o rozstrzygnięciu IX rundy w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z 6 Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając sprzedaż.

Dofinansowanie PARP w wysokości ponad 11 mln zł uzyskało 12 najlepszych projektów.

W ramach rundy złożono 38 wniosków.

Najwięcej projektów rekomendowanych w IX rundzie konkursu skierowanych jest do branży IT. Rekomendacje otrzymały projekty wsparte przez Platformy: Unicorn Hub (1 projekt), Start in Podkarparckie (4),  Wschodni Akcelerator Biznesu (5) i Startup Heroes (2).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów