Komunikaty

10.03.2021

Aktualizacja list projektów wybranych do dofinansowania w ramach Badań na rynek

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 2 projektów, publikujemy zaktualizowane listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 1 i 2 w 2020 r.