Komunikaty

01.06.2020

Aktualizacja list ocenionych projektów w programie Design dla przedsiębiorców konkurs nr 1/2019

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny wniosków o numerach: POIR.02.03.05-04-0037/19, POIR.02.03.05-10-0053/19, POIR.02.03.05-22-0016/19, POIR.02.03.05-22-0026/19, POIR.02.03.05-22-0069/19, POIR.02.03.05-24-0053/19, POIR.02.03.05-30-0111/19 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – w I i II rundzie konkursu nr 1/2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do list ocenionych projektów.

Listy projektów