Komunikaty

06.03.2020

Aktualizacja list ocenionych projektów w programie Design dla przedsiębiorców konkurs nr 1/2019

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny wniosków o numerach POIR.02.03.05-02-0002/19, POIR.02.03.05-02-0047/19, POIR.02.03.05-02-0074/19, POIR.02.03.05-22-0003/19, POIR.02.03.05-24-0006/19, POIR.02.03.05-30-0126/19, POIR.02.03.05-32-0020/19 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – w I i II rundzie konkursu nr 1/2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do list ocenionych projektów.

Listy projektów wybranych do dofinansowania - 2019 r.