Pomiń nawigację

6 grudnia 2023 r.

Wyzwania firm związane z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym tematem ostatniego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Koncept ekoprojektu oraz zobowiązania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju będą tematem ostatniej, dziesiątej wideokonferencji #idearozwojubiznesu. Spotkanie „Wyzwania przedsiębiorstw związane z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 8 grudnia o godz. 10:00.

Eksperci będą rozmawiać o skutkach dla przedsiębiorstw związanych z wymogiem ekoprojektowania wytwarzanych lub importowanych do UE produktów. Uczestnicy poznają unijny koncept rozporządzenia w sprawie ekoprojektu. Obejmie on praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne w UE i ujednolici wymogi związane z mierzeniem środowiskowego wpływu produktów wprowadzanych na rynek UE. Jednym z elementów/ kryteriów, które będą brane pod uwagę w ramach tego rozporządzenia, będzie ślad środowiskowy. Eksperci przedstawią rekomendacje dla dużych, średnich, małych i mikro firm wpierające ich transformację w kierunku gospodarki zrównoważonej środowiskowo o obiegu zamkniętym, z uwzględnieniem wymogów raportowania zrównoważonego rozwoju (obowiązkowego lub nieobowiązkowego) oraz wymogów ekoprojektowania.

Ekoprojekt dla lepszej przyszłości

Ekoprojekt to rozwiązanie, nad którym pracuje Komisja Europejska, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko w cyklu życia produktów oraz poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przyczynia się on również do realizacji celów unijnej polityki przemysłowej, obejmujących zwiększenie podaży zrównoważonych produktów i popytu na nie, realizowanie założeń w zakresie zrównoważonej produkcji oraz zapewnienie równych warunków działania dla produktów sprzedawanych na rynku wewnętrznym. Dzięki zasadom przyjętym w regulacji możliwe będzie uniezależnienie rozwoju gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenie zależności od materiałów, co przyczyni się do zwiększenia otwartej strategicznej autonomii i odporności UE.

Jednym z wymogów dotyczących ekoprojektu jest efektywność energetyczna. Celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktu. Przed wprowadzeniem tego rodzaju produktów na rynek UE należy zagwarantować, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi ekoprojektu, m.in. muszą być efektywne energetycznie lub nadawać się do recyklingu.

Podstawą tych inicjatyw jest Europejski Zielony Ład. Jest to strategia wzrostu gospodarczego, zgodnie z którą sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo obywateli UE będzie żyło w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Warto wspomnieć również o transformacji europejskiego biznesu z poszanowaniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wynikają z nich nowe obowiązki dla firm, w tym zwłaszcza wymóg corocznego raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG). Zgodnie z unijną dyrektywą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), od 2027 roku obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył także małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej o ekoprojekcie i obowiązkach wynikających ze zrównoważonego rozwoju dowiedzieć się można na spotkaniu „Wyzwania przedsiębiorstw związane z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym”, które odbędzie się online w piątek 8 grudnia o godzinie 10:00. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Konferencja transmitowana będzie na stronie.

#idearozwojubiznesu

 „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką.

Wszystkie wideokonferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będzie można obejrzeć pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zachęcamy do zapisów na poszczególne spotkania, aby otrzymać powiadomienie.

Więcej informacji o cyklu wideokonferencji znajduje się na stronie PARP.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Idea Rozwoju Biznesu, Mini 

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 06.12.2023 12:13
Poprawiono: 15.12.2023 16:37
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: