Pomiń nawigację

28 listopada 2023 r.

Przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej „głodni wiedzy”

27 listopada br. odbyła się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie konferencja pn.: Innowacyjna Polska Wschodnia. Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Jej organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie otworzył Dyrektor Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie – Łukasz Chrobak. Powitał przybyłych uczestników, głównie przedsiębiorców, reprezentantów instytucji otoczenia biznesu, jak i osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy bardzo licznie zgromadzili się na wydarzeniu, obecne były również lokalne media. Otwierając spotkanie oddał też głos jednemu z przybyłych na spotkanie gości – wiceminister rozwoju i technologii - Oldze Semeniuk-Patkowskiej. Konferencję można było również obejrzeć w czasie realnym w formie online poprzez stronę główną PARP, jak i w mediach społecznościowych - facebook. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, przygotowując się do konferencji, poprzez formularze zgłoszeniowe zarejestrowano ponad dwieście osób.

https://olsztyn.tvp.pl/74383129/wsparcie-dla-biznesu-przedsiebiorcy-sa-glodni-wiedzy

Zgodnie z programem Dyrektor Łukasz Chrobak przedstawił swoją prelekcję dotyczącą możliwości i działań z FE Polska Wschodnia na lata 2021 - 2027. Uczestnicy poznali dzięki temu najważniejsze działania programu, ich cele i ukierunkowania, jak i terminy poszczególnych konkursów i naborów oraz możliwości finansowe, jakie dają konkretne działania.

Kolejnym prelegentem był Marcin Seniuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. Przedstawił szczegółowo możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie  startupom w Polsce Wschodniej.

Następnie Izabela Fiszer - Zastępca Dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP, omówiła bardzo szczegółowo istotę i zagadnienia działania Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

https://radioolsztyn.pl/fundusze-unijne-dla-firm-z-regionu-parp-zorganizowala-specjalne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow/01730204

Spotkanie było idealną okazją do promowania funkcjonowania i działalności Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz rozmów podczas indywidualnych konsultacji z pracownikami PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.11.2023 16:23
Poprawiono: 28.11.2023 15:25
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: