Pomiń nawigację

27 listopada 2023 r.

Fundusze Norweskie wspierają nowatorskie inicjatywy związane z dziedziną płodności

W Polsce, gdzie populacja wynosi 38 milionów, jedynie ponad 100 lekarzy specjalizuje się w dziedzinie medycyny rozrodu, co znacznie utrudnia dostęp do specjalistycznej opieki. Problematyka niepłodności rośnie również z powodu opóźniania decyzji o macierzyństwie oraz występowania chorób cywilizacyjnych. W odpowiedzi na wyzwania, z jakimi od dłuższego czasu borykają się osoby planujące powiększenie rodziny, polscy przedsiębiorcy i naukowcy opracowali innowacyjną aplikację do monitorowania dni płodnych. Projekt ten uzyskał wsparcie finansowe z działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zaburzeń płodności doświadcza jedna na pięć par. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w Polsce w całym 2022 roku urodziło się niewiele ponad 305 tys. dzieci. W obliczu ograniczonego dostępu do specjalistów, istotnym wyzwaniem stało się zagwarantowanie osobom planującym powiększenie rodziny odpowiedniej profilaktyki, a także dostępu do leczenia w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby powstał projekt „Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę", który znacząco przyczynił się do poprawy komfortu życia par pragnących zostać rodzicami.

Projekt ten został zrealizowany przez firmę Lifebite Katarzyna Goch, która znalazła się w gronie beneficjentów działania „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”, w obszarze tematycznym: technologie poprawiające jakość życia. Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich uzyskał dofinansowanie w wysokości 120 522,74 euro. Środki przeznaczono na rozwinięcie innowacyjnej aplikacji iYoni, która znacząco wpłynęła na jakość życia par starających się o dziecko. Aplikacja oferuje wsparcie poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat płodności, personalizowanych rekomendacji profilaktycznych, usprawniania nawyków zdrowotnych oraz udzielania wsparcia psychologicznego w trudnych momentach związanych z planowaniem współżycia w określonych dniach cyklu.

Narzędzie oparte na modelu sztucznej inteligencji, umożliwia precyzyjne prognozowanie płodności oraz wczesne wykrywanie jej zaburzeń, osiągając imponującą dokładność na poziomie około 91%.

– Łączymy technologię, medycynę i AI, by wspierać płodność i leczenie niepłodności oraz ułatwić parom dbanie o życie intymne. Ograniczamy stres i koszty związane ze zbędnymi wizytami i procedurami, zapewniając profesjonalne wsparcie w zasięgu ręki i w komfortowych warunkach – mówi Katarzyna Goch, CEO iYoni App  – Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszy Norweskich na rozwój innowacyjnych funkcji aplikacji i przygotowanie do internacjonalizacji. I to było krokiem milowym w naszym rozwoju. Dzięki temu wsparciu wprowadziliśmy funkcje medyczne, które umożliwiły autodiagnozę płodności, ocenę badań oraz leczenia niepłodności. Efekty projektu realizowanego w ramach grantów norweskich procentują do dziś – dodaje Katarzyna Goch.

Aplikacja oferuje dwie kluczowe funkcje: iYoni MED – umożliwiającą autodiagnozę i planowanie leczenia niepłodności oraz iYoni dla Par – wspierającą relacje i życie intymne. Do marca 2023 roku zainstalowało ją ponad 130 tysięcy użytkowników ze 176 krajów, zdobywając ogromną popularność dzięki rozległemu zasięgowi i średniej ocenie na poziomie 4,7/5.

Norweskie granty

Projekt „Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę” dofinansowano z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Środki pochodziły ze „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”, którego celem było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz technologie poprawiające jakość życia.

Fundusze Norweskie stanowiły wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie Polski, odgrywając istotną rolę w norweskim zaangażowaniu na rzecz rozwoju Europy o wyznaczonym kierunku proekologicznym, konkurencyjnym i społecznie zintegrowanym. Jednocześnie fundusze pełniły kluczową rolę w redukowaniu nierówności społecznych i gospodarczych oraz promowały współpracę z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Projekt „Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę” pozostaje aktualnym przykładem innowacyjnego podejścia, dążącego do poprawy jakości życia i zdrowia kobiet. Inicjatywa ta odegrała istotną rolę w poszerzaniu dostępu kobiet do profesjonalnego wsparcia podczas starań o ciążę, a także w procesie diagnostyki i leczenia niepłodności – bez względu na miejsce zamieszkania i status ekonomiczny.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Pomoc

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.11.2023 16:15
Poprawiono: 29.11.2023 10:56
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: