Pomiń nawigację

17 października 2023 r.

Wybrano operatorów konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”. Już na początku przyszłego roku firmy szkoleniowo-doradcze mogą otrzymać środki finansowe na zakup licencji.

Celem konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” jest wsparcie firm szkoleniowo - doradczych zarejestrowanych w BUR z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem w zakresie zakupu licencji służących do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych (w tym usług zdalnych), wykorzystania nowych technologii. W pierwszym uruchomionym przez PARP naborze w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem 3 operatorów: Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia. Na zakup licencji oraz szkoleń związanych z użytkowaniem i wdrożeniem licencji przeznaczono ponad 33 mln zł, a wsparciem objętych będzie nawet pół tysiąca dostawców usług z branży usług rozwojowych.

- Konkurs Usługi rozwojowe 4.0” ma na celu wzmocnienie oferty firm szkoleniowych publikujących swoje usługi w BUR z możliwością dofinansowania i dalsze wzmocnienie jakości usług świadczonych w Bazie. Dzięki temu osoby chcące nabyć nowe kompetencje lub kwalifikacje łatwo odnajdą ofertę, która spełni ich oczekiwania. W BUR znajdą najwyższej jakości usługi szkoleniowe z nawet 80 proc. dofinansowaniem ze środków europejskich – powiedziała Edyta Sznajder dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych w PARP.

W ramach projektów wybranych do dofinansowania przez PARP firmy szkoleniowe/doradcze oprócz refundacji kosztów zakupu licencji, będą mogły otrzymać także refundację usług szkoleniowych lub doradczych, które wspomogą ich w użytkowaniu zakupionej licencji i są niezbędne do jej wdrożenia.

- Założenia konkursu zostały szeroko skonsultowane z przedstawicielami branży szkoleniowo-doradczej. Bazowaliśmy także na wnioskach płynących z analiz i ewaluacji, z których wynika, że osoby szkolące się będą wymagać coraz większej różnorodności w zakresie sposobu przekazywania treści rozwojowych i doboru środków dydaktycznych. Konkurs „Usługi rozwojowe 4.0” jest odpowiedzią na te potrzeby. Jesteśmy przekonani, że stanie się katalizatorem przemian w zakresie oferty usług publikowanych w BUR i wpłynie pozytywnie na ich jakość – dodaje Szymon Kurek ekspert Departamentu Usług Rozwojowych w PARP.

Konkurs jest potwierdzeniem tego jak ważni dla PARP, administratora Bazy, są dostawcy usług rozwojowych w BUR.

- W ostatnich 2 latach dofinansowanie z UE na szkolenia i doradztwo w BUR wyniosło ponad 827 mln zł. W tym kontekście naszym celem jest wsparcie dostawców usług i poprawa jakości usług publikowanych w BUR, co finalnie przełoży się także na zwiększenie skuteczności interwencji publicznych wykorzystujących BUR, finansowanych zarówno z poziomu centralnego, jak i ze środków pozostających do dyspozycji regionalnych instytucji zarządzających – podkreśla Monika Jaworska kierownik Departamentu Usług Rozwojowych w PARP.

Podstawowym zadaniem operatorów wybranych w konkursie będzie udzielanie wsparcia w ramach projektu firmom szkoleniowo-doradczym posiadającym wpis do BUR z możliwością publikowania usług z dofinansowaniem unijnym. Średnia wartość wsparcia na zakup licencji wyniesie ok. 50-60 tyś. złotych. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów wybranych w konkursie to 1 grudnia 2023 r. Zakładamy że firmy szkoleniowe będą mogły sięgnąć po środki w I kwartale przyszłego roku.  

Więcej informacji na temat naboru „Usługi rozwojowe 4.0” wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie

Opublikowano: 17.10.2023 10:55
Poprawiono: 17.10.2023 08:55
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: